کدهای خطا و اروهای یخچال فریزر الکترواستیل

ارور های یخچال فریزر الکترواستیل


کدهای خطا و ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل در مدل های مختلف بهترین راهنما برای اطلاع از وضعیت قطعات داخلی هستند. با اختلال در هر قطعه کد خطای خاصی نمایش داده شده و از این طریق می توان نسبت به تعمیر اقدام کرد. در این بخش از مطالب آموزش تعمیر یخچال فریزر کالا تعمیر ارورها و کدهای خطای یخچال الکترواستیل و نحوه رفع آنها را بررسی می کنیم.

رایج ترین ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

برای تعمیر یخچال فریزر بهتر است ابتدا ارور و کدهای خطای نمایش داده شده روی صفحه نمایش را بررسی کنید. در یخچال فریزرهای الکترواستیل برخی از کدهای خطا بیشتر مشاهده می شود که عبارتند از:

کد خطا R1 یخچال الکترواستیل

این ارور در یخچال فریرزهای الکترواستیل به این معناست که مشکلی در سنسور یخچال وجود دارد؛ همچنین این مشکل می تواند از خرابی مدار برد کنترل دستگاه نیز باشد و این مورد را هم از چشمک زدن چراغ MID می توانید متوجه شوید.

کد خطا F3

یکی از رایج ترین ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل، ارور f3 است. زمانیکه المنت یخچال فریزر از 85 دقیقه بیشتر کار کرده باشد، این خطا را مشاهده خواهید کرد. با دیدن این خطا باید هیتر را مورد بررسی قرار دهید و همچنین این احتمال دارد مدار برد دچار خرابی و مشکل شده و نیاز به تعمیر دارد.

کد خطا C1 یخچال الکترواستیل

مشکل سنسور برفک زدایی با این کد ارور به نمایش گذاشته می شود. این ارور را زمانیکه سنسور برفک زدایی به 5 درجه برسد، به نمایش در می آید. با دیدن این ارور ابتدا میزان اهم را بررسی کنید و در صورت برطرف نشدن، یا اقدام به تعویض یا تعمیر آن را کنید. در صورت نداشتن مهارت کافی در این زمینه می توانید با نمایندگی تعمیر یخچال فریزر الکترواستیل تماس بگیرید.

کد خط D1 یخچال الکترواستیل

این ارور هم برای برفک زدایی می باشد و نشان می دهد سیستم برفک زدایی یا دچار ایراد است یا اتصال کوتاهی تنها اتفاق افتاده است. برای حل این ارور نیز یا باید سنسور را تعویض یا در صورت مشکل دیگر باید آن را تعمیر کنید.

در ادامه این مقاله کدهای خطا و ارور های یخچال فریزر الکترواستیل مدل esf24 ،esr27، esr24 را مورد بررسی قرار می دهیم:

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

کد خطا E1 یخچال الکترواستیل

این کد خطا نشان دهنده مشکل از طرف سنسور یخچال را به نمایش می گذارد؛ نشان می دهد که سنسور یا دچار قطعی و یا دچار خرابی شده است. این مورد را هم باید اضافه کنیم که این قطعی یا خرابی سنسور می توانید از طرف خرابی مدار برد کنترل دستگاه نیز باشد.

کد خطا E2 یخچال الکترواستیل

نشان دهنده خرابی از طرف سنسور فریرز است؛ این مشکل از طرف قطعی یا خرابی سنسور دمایی فریزر بوجود می آید و همانند کد خطا E1 این امکان نیز وجود دارد که این قطعی یا خرابی از سمت مدار برد کنترل فریزر است و باید مورد بررسی و تعمیر قرا بگیرد.

کد خطا E3

این کد خط بر اثر دلایل مختلفی چون خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه، خرابی المنت و یا ترموفیوز به وجود می آید. این کد خطا نشان دهنده خرابی سنسور او اپراتور می باشد.

کد خطا E4

این ارور مربوط به سنسور محیط می باشد و نشان دهنده قطعی و یا خرابی یکی از قطعات یخچال مانند المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک می باشد.

کد خطا E5

نشان دهنده خرابی سیستم تبرید بوده و به عواملی چون توقف کار کمپرسور، خرابی در المنت، وجود مشکل در ترموفیوز و یا خرابی سنسور او اپراتور و مدار برد بر می گردد.

کد خطا E6 یخچال فریزر الکترواستیل مدل es27

زمانیکه گرمای یخچال از 15 درجه سانتی گراد بیشتر شود، با این کد خطا موتجه خواهید شد؛ این ارور در اثر اشکال در گاز و یا دمپر کانال هوا و یا اینکه بر اثر یخ زدن اواپراتور به وجود آید.

کد خطا E7

با وجود آمدن مشکل و یا خرابی در دمپر و یا ایجاد شکستگی در کانال هوا با این ارور در یخچال فریزهای الکترو استیل مواجه می شوید. با دیدن این ارور متوجه خواهید شد که سرمای یخچال دچار مشکل شده و به زیر 4 درجه سانتی گراد رسیده است.

کد خطا E8 یخچال الکترواستیل

وجود مشکل ما بین برد اصلی و برد صفحه نمایش است و باید توسط تعمیرکار به طور دقیق بررسی شود.

کد خطا E9 یخچال الکترواستیل

با بروز مشکل در برفک زدایی با این ارور مواجه خواهید شد و این مورد نشان می دهد که مشکل شاید از طرف المنت، سنسور اوا اپراتور و یا مشکل و خرابی از طرف برد باشد.

کد خطا E10

نبود سرما در قسمت اوا اپراتور نشان دهنده خرابی در قسمت فن اوا اپراتور می باشد که با این کد خط ارور مشخص می شود.

رفع ارور  E11 یخچال الکترواستیل

با بروز مشکل در قسمت مدار، متوجه خرابی در فن کندانسور خواهید شد.

کد خطا E12

در صورت بروز این ارور یخچال فریزر الکترواستیل یا کابل دیتا و یا مدار برد دچار خرابی است و ارتباط بین برد اصلی و برد صفحه نمایش مشکل دارد.

کد خطا 0E

این نوع خطا در یخچال فریز های جدید الکترو استیل به وجو می آید و ایراد در فن اوا اپراتور را به نمایش می گذارد که در صورت مواجه شدن با این مشکل باید فن را تعویض شود و یا مدار دچار مشکل شده باشد.

کد خطا 1Eیخچال الکترواستیل

عواملی چون سوختگی در قسمت فن دستگاه و یا بروز مشکل در قسمت مدار برد آن باعث به وجود آمدن این ارور می شود.

کد خطا 2E

با بروز مشکل در قسمت کابل دیتا، مدار برد و یا مشکل بین برد اصلی و برد صفحه نمایش، با این کد خطا برای یخچال فریزر های جدید مواجه خواهید شد.

کدهای خطا و ارورهای یخچال الکترو استیل مدل ESR24

در یخچال الکترواستیل مدل esr24 ارورها و کدهای خطای زیر را ممکن است مشاهده کنید:

کد خطا E1 یخچال الکترواستیل esr24

در صورت موتجه شدن ب این ارور در یخچال های تک، باید بدانید احتمال خرابی در سنسور یخچال وجود دارد و یا اینکه سنسور قطع شده است. احتمال خرابی در قسمت مدار برد الکترونیک نیز وجود دارد.

کد خطا E3

احتمال خرابی در قسمت سنسور اوا اپراتور وجود دارد و نیاز به تعویض دارد؛ احتمال خرابی در قسمت های مدار برد الکترونیک دستگاه، المنت و یا ترموفیوز نیز وجو دارد.

کد خطا E4

با بروز مشکل در قسمت سنسور محیط این دستگاه ها و یا خرابی هر یک از قطعات المنت، ترموفیوز یا مدار برد الکترونیک با این ارور مواجه خواهید شد.

کد خطا E5 یخچال الکترواستیل

هر یک از قسمت ها یخچال مانند المنت، ترموفیوز، سنسور اوا اپراتور دچار خرابی و مشکل می شوند و نشان می دهد که سیستم تبرید دچار مشکل شده است.

کد خطا E9

بر اثر خرابی در المنت یا سوختن ترموفیوز، خرابی در قسمت سنسور اوا اراتور و همینطور خرابی در مدار برد نشان می دهد که ارور به دلیل ایجاد مشکل در قسمت برفک زدایی می باشد.

کد خطا F0 یخچال الکترواستیل

با سوختن فن اوا اپراتور یا قطع شدن کابل فن و یا خرابی برد یعنی فن اواپراتور دچار خرابی و مشکل می باشد.

کد خطا F1

با وجود مشکل در قسمت فن کندانسور، یا کابل فن کابین قطع شده است یا مدار برد اصلی ئچار خرابی شده است.

کد خطا ER

زمانیکه خرابی در قسمت مدار برد اصلی یا خرابی در برد صفحه نمایش دیده شود، یا این ارور مواجه خواهید شد.

کدهای خطا و ارور های فریزر تک الکترو استیل مدل ESF24

کد خطا E2

خرابی از سمت یکی از این عوامل می باشد:

  1. سنسور فریزر
  2. سنسور اوا اپراتور
  3. المنت
  4. ترموفیوز
  5. مدار برد الکترونیک دستگاه

کد خطا E4

در صورت مشکل در قسمت سنسور محیط یا خرابی در هر یک المنت، ترموفیوز یا مدار برد این کد خطا را مشاهده خواهید کرد.

کد خطا E5 فریزر الکترواستیل

ایراد در قسمت سیستم تبرید و یا خرابی در هر قسمت های المنت، ترموفیوز، سنسور او اپراتور یا مدار برد.

کد خطا E9 یخچال الکترواستیل

برفک زدایی باعث به وجود آمدن این ارور می شود؛ یا احتمال سوختگی ترموفیوز، خرابی سنسور اواپراتور و یا همینطور خرابی مدار برد نیز وجود دارد.

کد خطا F0

خرابی فن اوا اپراتور یا سوختگی آن، قطع شدن کابل فن یا خرابی برد عوامل نمایش این کد خطا می شود.

کد خطا F1 فریزر الکترواستیل

عامل به وجود آمدن این خطا خراب در قسمت فن کندانسور و همینطور خرابی در قسمت مدار برد اصلی نیز باشد.

کد خطا ER

در صورت خرابی در قسمت برد اصلی و همینطور برد صفحه نمایش با این ارور مواجه می شوید.

رفع کدهای خطا و ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل

در صورت مشاهده هر یک از ارور ها و کدهای خطا یخچال فریزر الکترواستیل و یا در صورت بروز مشکل برای یخچال فریزر خود می توانید با مشاورین ما در تیم تعمیر لوازم خانگی کالا تعمیر تماس بگیرید. این خدمات با قطعات اصلی و با تضمین در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران ارائه می شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *